Der er i de senere år talt meget om at holde bier i haven. På tingtilhaven.dk besluttede vi at finde ud af hvordan det er at holde i bier i en almindelig parcelhushave. Det skulle være i praksis og med fokus på især:

 

  1. Vil det genere naboerne og i givet fald hvor meget
  2. Giver det større udbytte af frugt og/eller større frugter
  3. Hvad koster det omtrentligt og får man noget honning ud af det

Sådan gik det:

 

Foto: Benny Gade (pressefoto, Danmarks Biavlerforening www.biavl.dk)

Naboerne

Det kan siges meget kort: ingen naboer på de fire sider, som omgiver haven, har følt sig generet af bierne. Vi informerede naboerne om projektet og anskaffede to bistader i slutningen af marts. I midten af april blev vi spurgt af naboerne om vi havde fået bierne, og da havde de fløjet rundt i 2-3 uger. Sommeren igennem har der været lidt flere bier at  i haverne – og ellers har hverken os selv eller naboerne har lagt mærke til de ca. 100.000 ekstra beboere i vores have. Bier flyver op til godt 3 km for at hente nektar.

 

 

 

 

Større høst af frugter og bær

Idet mange forhold spiller ind, må vi helt uvidenskabeligt må vi konstatere tydeligt større og flere jordbær og ditto æbler, end tidligere år.
Erfaringer fra plantager peger på mellem op til 30-50% flere og større æbler. Mere præcise erfaringer har man i landbruget hvor man typisk regner med 10% større udbytte, når der sættes bistader op omkring en mark. Mange landmænd betaler biavlere omkring kr. 500 pr. bistade for at få større udbytte.

 

 

 

 

 

 

Vi valgte bistader af typen opstablingsstader

Hvad koster det – og får man noget honning

Ved medlemsskab af Danmarks Biavlerforening, kan man købe en såkaldt begynderpakke, med bistade, dragt og det vigtigste udstyr til kr. 3.700 (2017). Hertil kommer køb af bifamilie som kan ligge fra ca. kr. 1.200-2.200 samt glas og småting til i alt omkring et par tusinde.  Vi købte to familier til kr. 1.250 pr. stk., en begynderpakke og et brugt bistade til kr. 300. Medlemsskab af Danmarks Biavlerforening, som vi bestemt anbefaler, koster ca. 800-1.000 inkl. medlemsskab af en lokalforening. Den viden du kan hente fra foreningen og fra hyggelige kolleger der, er uvurderlig. Se mere på www.biavl.dk

Med et enkelt bistade ville dette arrangement kunne gøres for ca. 6.500 inkl. glas til honning.

 

 

Ja – man får honning

Vi er nybegyndere, foråret var koldt, sommeren var våd og det var på landsplan et dårligt honningår.
Vi høstede 27,5 kg honning fra de to stader tilsammen. Det var en fantastisk oplevelse at høste og selvom høsten var forholdsvis lille, virkede den ganske overvældende.

Udgifterne, besværet og de to bistik, er det hele værd når man ser høsten. Her et af de ca. 80 glas det blev til.

 

 

Flere kvindelige biavlere

Prototypen på en biavler er ikke, som mange tror en gammel mand med skæg. Der har altid været kvinder i biavl. Blandt mere kendte var stifteren af pigespejderne, Agnes Baden-Powell (1858-1945) en kyndig biavler og senere Scarlett Johansson. Stadigt flere kvinder bliver biavlere og ved Dansk Biavlskonference i 2009 blev dannet et netværk for kvindelige biavlere: www.kvinderibiavl.dk

 

 

Bistik

Ingen af de gæster, voksne som børn, vi har haft på besøg i haven er blevet stukket af en bi. Erfaringen, generelt, er dog at biavleren selv på et tidspunkt bliver stukket. Det skete også her et par gange – og begge gange pga. uopmærksomhed i arbejdet med bierne og hvor bidragten ikke var lukket ordenligt. Det netop den slags uforsigtighed der nogle gange præmieres med et stik. For de fleste mennesker giver det lidt hævelse og lidt svien -og det gør ikke nær så ondt som et hvepsestik. Har man allergi overfor bistik, er det mere alvorligt, i sjældne tilfælde endog livsfarligt. Er du allergisk overfor bistik og vil du være biavler, er der råd for dette også – man kan vaccineres. Er du allergisk overfor hvepsestik, er det langt fra sikkert du er det overfor bistik, selvom det er samme type gift.

 

 

 

Anvendt litteratur

Lærebog i biavl af Eigil Holm
En meget grundig gennemgang af alt hvad du skal vide for at gå i gang

 

Bier i baghaven af Karin Gutfelt og Torben Overgaard
En god og overskuelig gennemgang af arbejdet gennem årstiderne. Praktisk anvendelig

 

Tidsskrift for Biavl, medlemsblad for Danmarks Biavlerforening